politika
Giriş Tarihi : 27-06-2022 12:29

Şeker ithalatına izin verilmesinin anlamı şudur, şeker yetersiz!

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Saadet Partimiz gördüğünüz üzere sorunun kaynağını ve çözümünü en iyi bilen partidir. Milletimizi saadet partisini iş başına getirmeye davet ediyorum” dedi.

Şeker ithalatına izin verilmesinin anlamı şudur, şeker yetersiz!

Başkan Akın; “27 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazetede AKP hükümeti, şeker ithalatına izin veren kararı yayınlamıştır. Bu durum, kendi kendine yeten ülkemizin stoklarında yeterli şekerin olmadığı anlamına geliyor.

SORUNUN KAYNAĞI ÖZELLEŞTİRMEDİR, DENETİMSİZLİKTİR !

Resmî gazetede İthalatına izin verilen şeker miktarının 400 bin ton olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu rakam önemlidir çünkü bu yıl içinde özelleştirilen şeker fabrikaları bazı içeçek firmalarına yıllık ihtiyacının 3 katı kadar şeker vermiştir. Maalesef bunun denetimi AKP hükümetİ tarafından yapılmadığı için piyasada yeterli şeker kalmadığını görüyoruz.  

ŞEKER MALİYETLERİNDE DENGELER ŞAŞTI!

Yetersiz şeker şöyle dursun, bugün soframıza gelen şekerin maliyetinin %80’ini pancar, %20 sini doğalgaz, elektrik, vb maliyetler oluştururken, ekonomik krizden kaynaklı olarak enerji maliyetlerinin 6-7 kat arttığını görüyoruz. Bundan dolayıdır ki şeker maliyetlerinde enerji maliyetleri dengeleri bozmuştur. Bu durum ekonomik kriz bitmeden bitmeyecektir.

ÖZELLEŞTİRİLEN ŞEKER FABRİKALARI, ŞEKER KURULUNUN FİYATINI KABUL ETMİYOR!

Diğer taraftan şeker kurulunun belirlediği fiyatı, ekonomik krizden dolayı özelleştirilen şeker fabrikaları kabul etmiyor, bu yüzden kendi fiyat politikaları ile fiyatlama yaptıkları için şeker fiyatları yükseliyor.

ŞEKER STRATEJİK ÜRÜNDÜR, ÖZELLEŞTİRİLMESİ GAFLETTİR!

Bakınız sırf bir takım mazeretlerle şeker fabrikalarımız ve bunun gibi stratejik fabrikalarımız satıldığı için Devletimiz şimdi sırf şeker fiyatlarını dengelemek için daha büyük kayıplar yaşıyor. Özel şirketler şeker kurulunun fiyatlamasına uymuyor, bazı içecek firmalarına yıllık tüketiminin 3 katı kadar şeker verebiliyor. Bunların hepsini bir arada değerlendirdiğiniz zaman şeker fabrikalarının özelleştirilmesi gaflettir, geleceği okuyamamaktır, ferasetsizliktir.

ŞEKER KURULUNUN FİYATINA UYMAYAN FABRİKALARA KANUNİ İŞLEM BAŞLATILMALIDIR!

Böylesine stratejik bir ürünü üreten fabrikaların bir kurulun belirlediği fiyata uyması önemlidir, uymayan fabrikalara kanuni işlem başlatılmalıdır.

İÇEÇEK FİRMALARININ STOĞUNDAKİ FAZLA ŞEKERE EL KONULMALIDIR!

Özelleştirilen fabrikalar dünyaca ünlü içerecek firmalarına yıllık ihtiyacının 2-3 katı şeker vermiştir. Bu ithalatına izin verilen miktar kadardır. Dolayısıyla bu şekere el konulmalıdır. Gelecek sene bu fabrikalara tekrardan sadece yıllık ihtiyacı kadar şeker verilmelidir.

EKONOMİDE İSTİKRAR OLMADAN ŞEKER FİYATLARI DÜŞMEZ!

Tüm bu önlemler alınsa bile, şeker maliyeti dolara bağlıdır. Doların sabitlenmesi de ekonomik istikrara ve güvene bağlıdır. Bunların şu an hiçbiri olmadığı için önümüzdeki aylarda ciddi bir sıkıntı görebiliriz”.

Admin

AdminAdmin