EKONOMİ
Giriş Tarihi : 26-10-2022 11:17   Güncelleme : 26-10-2022 11:21

‘Madenler, istihdam boyutuyla değerlendirilmeli’

İlimiz maden ilçesinde bulunan zengin maden yataklarının işletilmesi amacıyla MAPEG tarafından yapılan ihale, Elazığ Madenciler derneği tarafından idari yargıya taşınmış, idari mahkeme de ihaleyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

‘Madenler, istihdam boyutuyla değerlendirilmeli’

Konu ile ilgili son sözü söyleyen Danıştay ise yürütmeyi durdurma kararını bozarak ihalenin ilgili firma uhdesinde kalmasını yasalara uygun bulmuştu.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan ve kısa adı ELİGED olan Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, bu gelişmeden sonra popülist söylemler yerine olayın istihdam boyutuyla ele alınması gerektiğini ifade etti.
MADENLER, BİRÇOK SEKTÖRE KATMA DEĞER KATMAKTADIR
Madencilik sektörünün, hemen hemen bütün sanayi dallarına doğrudan,  diğer üretim dallarına ise dolaylı girdi veren birincil sanayi faaliyeti olduğuna dikkat çeken ELİGED Başkanı Tugay Telçeken şunları ifade etti:“Madencilik faaliyetleri sonucu üretilen metal ve mineraller farklı alanlarda kendi ekonomik değerlerinin çok üzerinde katma değer sağlamaktadır. Üretilen maden cevherleri, toplumlara ekonomik bir değer ile sosyal açıdan doğrudan ve dolaylı iş sahaları, katma değerler yaratmaktadır. Günümüzde madencilik ulusal ve uluslararası politikaları belirlenmeye başlamıştır. Özellikle son dönemde daha belirgin şekilde ortaya çıkan kaynak milliyetçiliği, ülkelerin ulusal güvenliklerini ve ekonomilerini göz önüne alarak hammadde tedarik ve stok stratejileri geliştirmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla,  günümüzde ülkemiz açısından kritik ve stratejik madenler belirlenerek, dinamik bir ulusal hammadde tedarik ve stok stratejisinin geliştirildiği ve uygulamaya geçirildiği bir dönem olması gerekmektedir.”
“TÜRKİYE YÜZYILI, MADEN YATAKLARININ İŞLETİLMESİ İLE MÜMKÜN”
 Türkiye yüzyılının başlaması ve üretimde pandemi sonrası süreçte üretim dengelerinin ham madde ve insan pontansiyeliyle yeniden oluşturulduğu bu dönemde ülkemizin atağa geçmesi için yeraltı kaynaklarımız önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Telçeken, “ilimiz ise gelişen ve büyüyen Türkiye’nin hammadde temininde özellikle bakır, krom, mermer vb. polimetaller de önemli stratejik öneme sahiptir. Son dönemde ülkemize büyük katma değer sağlayacak maden ilçemizde bulunan maden rezervi ise başta şehrimiz olmak üzere ülkemizde bulunan tüm vatandaşlarımızı heyecanlandırmış ve mutlu etmiştir, sonrasında ise madenin tespiti değerlendirilmesi, ihale süreçleri gerçekleştirmiştir, bu süreçte ilimizde oluşacak değişim ve gelişime doğal olarak yerel firmalarımız, önemli iş adamlarımız ve ülkemizin bu alanda başarılı çalışmalar yapmış tecrübeli firmaları maden sahasına talip olmuşlardır.” Dedi.

“GÜNDEM İSTİHDAM OLMALIDIR”
Yapılan ihale sonucunda bu firmalardan birinin ihaleyi kazandığını ifade eden Başkan Telçeken, “ihale sonrasında süreç mahkemeye taşınmış yerel mahkemenin almış olduğu durdurma kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir. yerel oluşumların ve iş adamlarımızın başarılarını her zaman taktir ettiğimizi ve her fırsatta onların yanında olduğumuzu belirterek, bundan sonraki süreçte ise başta maden olmak üzere Alacakaya, Arıcak,  Palu, Sivrice ile tüm ilçelerimizde ve şehir merkezimizdeki tüm gençlerimizin istihdamı, bu istihdamlar için ise gerekli olan nitelikli personel eğitimlerinin gençlerimize verilmesini, özellikle yeni oluşacak istihdam alanlarında Elazığlı kardeşlerimizin istihdam edilmesini, bu istihdamlar neticesinde şehrimizde ekonomik gelişimin aratacağını ummaktayız.” Dedi. 
“KONU SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNÜLMELİDİR”
Şehrimizin tüm kesimlerinin de temel gayesinin ilimizin kalkınması olduğunu ifade eden Başkan Telçeken; “budan hiç kimsenin şüphesi yok ancak, istihdam ve şehrin gelişimi, bir dönem cıvıl cıvıl olan ve nüfus oranlarının çok yüksek olduğu ilçelerimizin tekrardan eski günlerine dönmesi için bu konunun şehrimizin tüm kesimlerince siyaset üstü düşünülmesini eleştirel yaklaşımlarla değil olumlu yaklaşımlarla değerlendirilmesi ve ortak hareket edilmesi kanaatindeyiz, geçmişte takılı kalmayıp gençlerimizin geleceği şehrimiz kalkınması için el birliği ile hareket etmeliyiz, popülist söylemlerle değil gelişime yönelik çalışmalarda karşı karşıya değil yan yana olmalıyız.  Yenidünya konjonktüründe büyüyen ve gelişen Türkiye için şehrimizin kalkınmasında söz birliği ve eğitim seferberliğinde olmalıyız” dedi.

AdminAdmin