Fırat Üniversitesi
Giriş Tarihi : 27-12-2016 21:57   Güncelleme : 27-12-2016 21:57

Fırat Teknokentte KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Elazığ İli Kamu – Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında yılda iki kez gerçekleştirilen Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı.

Fırat Teknokentte KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, çok sayıda kamu, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri ile paralel olarak Elazığ ili Sanayi Ar-Ge ve İnovasyon potansiyeli, Elazığ ili İnovasyon ekosisteminin kurulmasında yer alacak aktörlerin değerlendirildiği toplantıda, özellikle 2023 vizyonu olan Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için gerçekleştirilen KÜSİ Strateji Eylem Planının hayata geçirilmesi üzerinde duruldu.

KÜSİ Çalışma Grubu Üyesi ve Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özer bir konuşma yaparak katılımcıları Elazığ Sanayisinin Ar-Ge potansiyeli, rekabet edebilirliği ve yapılması gerekenler konusunda bilgilendirdi.

Üniversitenin bilimsel bilgi, nitelikli insan, laboratuvar hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon ile girişimcilik kavramlarına önem verdiğini belirten Prof. Dr. Özer, sanayinin ise teknolojik ürün ve mamul/yarı mamul ürünlere öncelik verdiğini belirtti.

Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunda Teknoloji Transferi kavramıyla karşılaşıldığını ve bunun iki türü(yatay-dikey) olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özer, “Türkiye’de şimdiye dek dikey teknoloji transferi gerçekleşiyordu. Mevcut teknolojinin hazır halde alıp kullanıldığı, firmaların Ar-Ge yapmadığı, know-how, lisanslama ve doğrudan satın alma vs. nin söz konusu olduğu dikey teknoloji transferinde istenen düzeyde ekonomik gelişmenin sağlanması mümkün değildir. Yatay teknoloji transferinde ise, firmaların kendi ürettikleri Ar-Ge, kümelenme, yoğun etkileşim, üniversite ve diğer araştırma merkezleriyle işbirliğini kapsamaktadır. Dolayısıyla KÜSİ’ de aslında yatay teknoloji transferini kapsamaktadır. Sanayici eğer yatay teknoloji transferine geçmezse, ekonomik anlamdaki döngüde eninde sonunda olumsuz sonuçla karşılaşacaktır. Dolayısıyla da KÜSİ sanayici için bir zorunluluk olmaktadır” dedi.

Fırat Teknokent Teknoloji TGB Yöneticisi Prof. Dr. Erhan Akın ise, toplantı sırasında söz alarak Üniversite ve sanayi arasında kalıcı köprülerin kurulması gerektiğini, bilginin ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi konusunda hedeflenen noktaya gelinmesi için bölgesel aktörlere önemli roller düştüğünü belirtti.

Elazığ’a sahip çıkmak adına herkesi sorumluluk almaya davet eden Prof. Dr. Akın, Fırat Teknokent’in Sanayi Ar-Ge ekosisteminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.